Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Thị Như Hoa
Tên đề tài luận án: Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nước ta hiện nay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Thị Như Hoa          

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 13/8/1967                                                

4. Nơi sinh: Nghệ An

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2387/SĐH của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2007.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.

7. Tên đề tài luận án: Nâng cao chất lượng phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở nước ta hiện nay.

8. Chuyên ngành: Chính trị học                                 

9. Mã số: 62 31 20 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Phùng Hữu Phú

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :