Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng Quyết Thắng
Tên đề tài luận án: Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng của các mô hình otomat nâng cao

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐẶNG QUYẾT THẮNG

2. Giới tính:  nam

3. Ngày sinh:     14/9/1970                                                                     

4. Nơi sinh: Phong Thổ, Lai Châu

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 2259/SĐH ngày 7 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội    

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 3343/QĐ-CTSV ngày 17 tháng 12 năm 2009 của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cho phép gia hạn học tập 12 tháng;

- Quyết định số 3584/QĐ-SĐH ngày 08 tháng 12 năm 2010 của Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép tạm ngừng học tập trong thời gian 24 tháng;

- Công văn số 3467/ĐHQGHN-ĐT ngày 15 tháng 10 năm 2012 của Đại học Quốc gia Hà Nội cho phép tiếp tục chương trình đào tạo tiến sĩ.

7. Tên đề tài luận án: Một số vấn đề lý thuyết và ứng dụng của các mô hình otomat nâng cao

8. Chuyên ngành:  Bảo đảm toán học cho máy tính và hệ thống tính toán              

9. Mã số:  62 46 35 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Trung Huy ; GS.TS Đặng Huy Ruận

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :