Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 năm 2013

Ngày 31/7/2013 ĐHQGHN đã ban hành quyết định số 2615/QĐ-ĐT về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo thạc sĩ đợt 1 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 của các đơn vị đào tạo sau đại học.
Bảng điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành của các đơn vị đào tạo cụ thể như sau:

STT
Ngành/chuyên ngành đào tạo*        
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
I.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1
Toán học
36
10.0
36
 
2
Vật lí
17
10.0
17
 
3
Hóa học
58
10.0
58
 
4
Sinh học
21
10.0
21
 
5
Địa lí
10
10.0
10
 
6
Quaản lí đất đai
20
10.0
20
 
7
Địa chất
2
10.0
2
 
8
Khí tượng học
2
10.0
2
 
9
Thủy văn
2
10.0
2
 
10
Công nghệ kĩ thuật môi trường
4
10.0
4
 
11
Khoa học môi trường
26
10.0
26
 
Tổng    
198
 
198
 
II.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
1
Báo chí học
26
12.0
23
 
2
Châu Á học
3
12.0
3
 
3
Chính trị học
4
12.0
4
 
4
Hồ Chí Minh học
3
12.5
3
 
5
Chủ nghĩa xã hội khoa học
3
11.0
3
 
6
Tôn giáo học
1
14.0
1
 
7
Triết học
3
13.0
3
 
8
Công tác xã hội
19
11.0
17
 
9
Du lịch
11
11.0
11
 
10
Hán Nôm
2
12.5
2
 
11
Khoa học quản lí
7
11.5
7
 
12
Khoa học thông tin - thư viện
18
12.0
18
 
13
Nhân học
7
13.0
7
 
14
Khảo cổ học
3
10.0
3
 
15
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
17
11.5
17
 
16
Lịch sử thế giới
3
11.0
3
 
17
Lưu trữ học
7
11.5
7
 
18
Lí luận văn học
3
12.0
3
 
19
Văn học dân gian
4
14.0
4
 
20
Văn học nước ngoài
2
12.0
2
 
21
Văn học Việt Nam
20
13.0
19
 
22
Ngôn ngữ học
8
13.5
8
 
23
Quan hệ quốc tế
17
11.0
15
 
24
Quản lí khoa học và công nghệ
7
14.0
7
 
25
Tâm lí học
12
12.5
12
 
26
Xã hội học
12
12.0
11
 
27
Lịch sử Việt Nam
2
12.0
2
 
28
Lịch sử sử học và sử liệu học
1
13.5
1
 
Tổng    
225
 
216
 
III.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
1
Công nghệ thông tin
33
10.0
33
 
2
Hệ thống thông tin
20
10.0
20
 
3
Công nghệ kĩ thuật điện tử, truyền thông
9
10.0
9
 
4
Cơ kĩ thuật
4
10.0
4
 
5
Vật liệu và linh kiện nano
0
10.0
0
 
Tổng    
66
 
66
 
IV.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
1
Kinh tế quốc tế
10
11.0
10
 
2
Tài chính - Ngân hàng
72
10.5
71
 
3
Quản trị kinh doanh
83
10.5
81
 
4
Quản lí kinh tế
147
11.5
127
 
5
Quản trị công nghệ và phát triển doanh nghiệp
35
125.0
35
Thang điểm 200
Tổng    
347
 
324
 
V
KHOA LUẬT
1
Lí luận và lịch sử Nhà nước và pháp luật
23
12.0
16
 
2
Luật dân sự và tố tụng dân sự
32
12.0
24
 
3
Luật hình sự và tố tụng hình sự
45
12.0
34
 
4
Luật kinh tế
44
12.0
30
 
5
Luật quốc tế
25
12.0
18
 
Tổng    
169
 
122
 
VI.
KHOA SAU ĐẠI HỌC
1
Biến đổi khí hậu
23
126
23
Thang điểm 200
Tổng    
23
 
23
 
VII.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
1
Triết học
10
10.5
10
 
2
Kinh tế chính trị
1
11.0
1
 
3
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
10
11.0
10
 
4
Chủ nghĩa xã hội khoa học
2
11.0
2
 
Tổng    
23
 
23
 
VIII.
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1
Môi trường và phát triển bền vững
25
122.0
25
Thang điểm 200
Tổng    
25
 
25
 
IX.
VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
1
Quản lí hệ thống thông tin
3
10.0
3
 
Tổng    
3
 
3
 
X.
VIỆN TIN HỌC PHÁP NGỮ
1
Hệ thống thông minh và đa phương tiện
7
11.0
7
 
2
Truyền dữ liệu và mạng máy tính
2
15.0
2
 
Tổng    
9
 
9
 
TỔNG SỐ:
1088
 
1009
 

 

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :