Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 năm 2013

Ngày 31/7/2013 ĐQHGHN đã ban hành Quyết định số: 2616/QĐ-ĐT về việc phê duyệt điểm trúng tuyển đào tạo tiến sĩ đợt 1 kì thi tuyển sinh sau đại học năm 2013 của các đơn vị đào tạo sau đại học.
Bảng điểm trúng tuyển theo từng ngành/chuyên ngành của các đơn vị đào tạo cụ như sau:.
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐÀO TẠO TIẾN SĨ ĐỢT 1 NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 2616/QĐ-ĐT ngày 31/ 7/2013 của Giám đốc ĐHQGHN)

STT
Ngành/Chuyên ngành đào tạo*
Số đủ điểm xét tuyển
Điểm trúng tuyển
Số trúng tuyển
Ghi chú
I.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
1
Toán học
3
63
3
 
2
Vật lí
9
60
9
 
3
Hoá học
5
65
5
 
4
Sinh học
4
65
4
 
5
Địa lí
2
70
2
 
6
Hải dương học
2
61
2
 
7
Khoa học môi trường
1
62
1
 
Tổng    
26
 
26
 
II.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN
1
Chính trị học
2
60
2
 
2
Tâm lí học xã hội
4
60
4
 
3
Ngôn ngữ học 
2
60
2
 
4
Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu
1
60
1
 
5
Ngôn ngữ Việt Nam
3
60
3
 
6
Xã hội học
4
60
4
 
7
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
5
60
5
 
8
Lí luận văn học
2
60
2
 
9
Văn học Việt Nam
1
60
1
 
10
Lịch sử thế giới 
2
60
2
 
11
Lịch sử Việt Nam  
1
60
1
 
12
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
1
60
1
 
13
Dân tộc học
2
60
2
 
14
Đông Nam Á học
2
60
2
 
15
Lưu trữ học
4
60
4
 
16
Quản lí khoa học và công nghệ
11
60
11
 
Tổng
47
 
47
 
III.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ
1
Kĩ thuật phần mềm
2
60.0
2
 
2
Hệ thống thông tin
1
60.0
1
 
3
Khoa học máy tính
1
60.0
1
 
4
Cơ kĩ thuật
1
60.0
1
 
5
Vật liệu và linh kiện nano
1
60.0
1
 
Tổng
6
 
6
 
IV.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ
1
Kinh tế quốc tế
4
60.0
4
 
2
Kinh tế chính trị
1
60.0
1
 
3
Quản trị kinh doanh
4
60.0
4
 
Tổng    
9
 
9
 
V.
KHOA LUẬT
1
Lí luận và lịch sử nhà nước và pháp luật
2
60.0
2
 
2
Luật hình sự và tố tụng hình sự
1
60.0
1
 
3
Luật kinh tế
3
60.0
3
 
Tổng    
6
 
6
 
VI.
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG GIẢNG VIÊN LÍ LUẬN CHÍNH TRỊ
1
Kinh tế chính trị
2
64.0
2
 
2
Chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử
8
61.0
8
 
3
Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
2
65.0
2
 
Tổng    
12
 
12
 
VII.
TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
1
Môi trường và phát triển bền vững
1
66.0
1
 
Tổng    
1
 
1
 
TỔNG SỐ:
107
 
107
 

 VNU Media - Ban Đào tạ0
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :