Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Thị Hồng Liên
Tên đề tài luận án: Quy hoạch môi trường nhằm khôi phục và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ, hải sản huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  HOÀNG THỊ HỒNG LIÊN           

 2. Giới tính: Nữ                                                               

3. Ngày sinh: 23/5/1980         

 4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 150/SĐH ngày 06/07/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Quy hoạch môi trường nhằm khôi phục và phát triển bền vững nguồn lợi thuỷ, hải sản huyện Tiên Lãng, Hải Phòng

8. Chuyên ngành: Sinh thái học                                                                            

9. Mã số: 62.42.60.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Xuân Huấn; TS. Phạm Đình Trọng

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :