Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hương Thuỷ
Tên đề tài luận án: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tay

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HƯƠNG THỦY

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 18/05/1977                                                 

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3613/SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hệ thống nhận dạng vân tay

8. Chuyên ngành: Khoa học máy tính                              

9. Mã số: 62 48 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Xuân Huấn và TS. Nguyễn Ngọc Kỷ

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :