Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hảo
Tên đề tài luận án: Báo Nhân Dân với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1965 đến năm 1975

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HẢO

2.     Giới tính: nữ

3.     Ngày sinh: 18/12/1975

4.     Nơi sinh: Thanh Hóa

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: theo Quyết định số 4152/QĐ - SĐH, ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số 848a/QĐ-SĐ, ngày 24 tháng 8 năm 2012 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

7.     Tên đề tài luận án: Báo Nhân Dân với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước từ năm 1965 đến năm 1975

8.     Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9.     Mã số: 62.22.56.01

10.   Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Đỗ Quang Hưng

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :