Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trương Thị Huệ
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát hiện một số đột biến gen ty thể trên bệnh nhân cơ não người Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRƯƠNG THỊ HUỆ                        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 20/05/1976                                                           

4. Nơi sinh: Khánh Hòa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5429/QĐ-SĐH, ngày 30 tháng 10 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Văn bản điều chỉnh tên đề tài luận án số 737/QĐ-SĐH-TN ngày 14 tháng 06 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phát hiện một số đột biến gen ty thể trên bệnh nhân cơ não người Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Hóa sinh học                                         

9. Mã số: 62 42 30 15

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phan Tuấn Nghĩa; PGS.TS Nguyễn Thị Vân Anh

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :