Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Thu Hương
Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Bùi Thị Thu Hương   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 7 tháng 12 năm 1973                           

4. Nơi sinh: Lào Cai

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4156/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Được phép chỉnh sửa tên đề tài theo Quyết định số: 895/QĐ - ĐT, ngày 29 tháng 12 năm 2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN.

 7. Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng chương trình đào tạo cử nhân chất lượng cao tại Đại học Quốc gia Hà Nội theo tiếp cận quản lý chất lượng tổng thể.

 8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục

 9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Đặng Xuân Hải; PGS.TS. Lê Đức Ngọc

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :