Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Khải
Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường Đại Học Y Việt Nam.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN KHẢI                      

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 10/02/1967                       

4. Nơi sinh: Thăng Long, Kinh Môn, Hải Dương.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4156/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc ĐHQG Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Quản lý chất lượng dạy học lâm sàng cho điều dưỡng viên trình độ đại học tại các trường Đại Học Y Việt Nam.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                            

9. Mã số: 62140501

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Lê Đức Ngọc và PGS.TS. Nguyễn Văn Lê

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   |