Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Hồng Ngọc
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài Anopheles leucosphyrus ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ HỒNG NGỌC                       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 29/11/1981                                                                       

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2385/QĐ-SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, đa hình di truyền và tính kháng với hóa chất diệt côn trùng của nhóm loài Anopheles leucosphyrus ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Di truyền học                                         

9. Mã số: 62 42 70 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trịnh Đình Đạt; PGS.TS Hồ Đình Trung

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :