Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Hoàng Anh Huy
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nguy cơ tổn thương và đề xuất định hướng ứng phó tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: HOÀNG ANH HUY                                     

2. Giới tính:  Nam

3. Ngày sinh:  19/5/1974                                                                        

4. Nơi sinh: Thanh Hóa

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh của Giám đốc Đại học quốc gia Hà Nội  số 4158/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 7 năm 2008.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Thay đổi tên đề tài theo Quyết định số 13/QĐ/TNMT-ĐT ngày 17/1/2010 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN.

- Thay đổi tên đề tài theo Quyết định số 12.25/TNMT ngày 5/12/2012 của Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tài nguyên và Môi trường, ĐHQGHN.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu đánh giá tác động của biến đổi khí hậu, nguy cơ tổn thương và đề xuất định hướng ứng phó tại thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

8. Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững.   

9. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH  Trương Quang Học; PGS.TS Trần Hồng Thái

 

Xem thông itn chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :