Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đặng thị Thu Hà
Tên đề tài luận án: Truyện cổ Phật giáo trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐẶNG THỊ THU HÀ

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 19/05/1977

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 2260/SĐH, ngày 7 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Bổ sung tập thể hướng dẫn theo công văn số 615/XHNV-KH&SĐH ngày 17 tháng 10 năm 2007 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Truyện cổ Phật giáo trong kho tàng truyện cổ dân gian Việt Nam

8. Chuyên ngành: Văn học dân gian

9. Mã số: 62 22 36 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Lê Chí Quế; PGS.TS Nguyễn Thị Bích Hà

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :