Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Thái Hưng
Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn thấp chiều

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ THÁI HƯNG     

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     19/11/1982                   

4. Nơi sinh: Hải Dương

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 5429/ SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:    Không

7. Tên đề tài luận án: Ảnh hưởng của phonon giam cầm lên một số hiệu ứng cao tần trong bán dẫn thấp chiều

8. Chuyên ngành: Vật lý lý thuyết và Vật lý toán  

9. Mã số: 62 44 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Quang Báu, PGS.TS  Nguyễn Vũ Nhân

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :