Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Ánh Tuyết
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân tích đánh giá hàm lượng kháng sinh họ betalactam trong đối tượng dược phẩm và sinh học bằng phương pháp phân tích hiện đại.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT       

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 25/09/1978                       

4. Nơi sinh: Thái Nguyên, Việt Nam

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu phân tích đánh giá hàm lượng kháng sinh họ betalactam trong đối tượng dược phẩm và sinh học bằng phương pháp phân tích hiện đại.

8. Chuyên ngành: Hoá Phân tích                        

9. Mã số: 62 44 29 01

10. Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Ri; GS.TS Phạm Hùng Việt

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :