Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vi Trường Phúc (WEI Changfu)
7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong tiếng Hán từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (có liên hệ với tiếng Việt)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vi Trường Phúc (WEI Changfu) 

2. 2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: ngày 27 /06 / 1975           

4. 4. Nơi sinh: Trung Quốc 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 829/SĐH ngày 16 tháng 08 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 1097/QĐ-SĐH ngày 26/11/2010 của Hiệu trưởng trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn-ĐHQGHN

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu thành ngữ chỉ tâm lí tình cảm trong tiếng Hán từ góc độ ngôn ngữ học tri nhận (có liên hệ với tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Lí luận ngôn ngữ        

9. 9. Mã số: 62 22 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Trí Dõi

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :