Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thiện Cường
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương thức nuôi tôm đến môi trường nước và trầm tích trong các đầm nuôi tại khu vực ven biển tỉnh Thái Bình

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THIỆN CƯỜNG                           

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/03/1976                                                                   

4. Nơi sinh: Vĩnh Phúc

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2259/SĐH ngày 07/12/2006, ngày 07 tháng 12 năm 2006 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ảnh hưởng của các phương thức nuôi tôm đến môi trường nước và trầm tích trong các đầm nuôi tại khu vực ven biển tỉnh Thái Bình

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước          

9. Mã số: 62850205

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Đức;  PGS.TS Hoàng Xuân Cơ

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :