Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Đình Tú
Tên đề tài luận án: Chế tạo và nghiên cứu một số cấu trúc spin-điện tử micrô-nanô ứng dụng trong chíp sinh học

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI ĐÌNH TÚ                     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 30/11/1980                                                 

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2377/SĐH, ngày 14 tháng 12 năm 2006 của giám đốc ĐHQG Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Chế tạo và nghiên cứu một số cấu trúc spin-điện tử micrô-nanô ứng dụng trong chíp sinh học

8. Chuyên ngành: Vật liệu và Linh kiện Nanô    

9. Mã số: Chương trình đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Trần Mậu Danh và GS.TS Nguyễn Hữu Đức

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :