Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thanh Bình
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số tính chất của vật liệu SnO2 và SnO¬2:Sb(Zn)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thanh Bình                                  

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 07/06/1978                                   

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: 5429/SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội    

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:  Không

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu một số tính chất của vật liệu SnO2 và SnO­2:Sb(Zn).

8. Chuyên ngành:  Vật lý chất rắn                                  

9. Mã số: 62 44 07 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thanh Bình,  PGS.TS Nguyễn Ngọc Long

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :