Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Trọng Đào
Tên đề tài luận án: “Pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN TRỌNG ĐÀO                

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:  12/ 11/ 1958                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5.    Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 145/SĐH ngày 06/7/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.    Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định số 619/QĐ-KL ngày 14/10/2009 của Chủ nhiệm Khoa Luật công nhận hướng dẫn phụ cho NCS;

- Quyết định số 933/QD-KL ngày 31/12/2009 của Chủ nhiệm Khoa Luật cho phép NCS kéo dài thời gian học tập đến ngày 31/12/2010;

- Quyết định số 914/QĐ-KL ngày 30/12/2010 của Chủ nhiệm Khoa Luật trả NCS về cơ quan chủ quản hoặc địa phương do hết thời hạn đào tạo;

7.    Tên đề tài luận án: “Pháp luật về an toàn lao động ở Việt Nam

8.    Chuyên ngành: Luật kinh tế                                  

9.    9. Mã số: 62 38 50 01.

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Nguyễn Hữu Chí; TS. Nguyễn Huy Ban

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :