Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Mã Phúc Thanh Tươi
Tên đề tài luận án: Đạo đức Tin lành và lối sống đạo đức của tín đồ tại Việt Nam hiện nay.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Mã Phúc Thanh Tươi  

2. Giới tính: nam

3. Ngày sinh: 25/7/1958.                                   

4. Nơi sinh:  Quảng Nam.

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia, Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định điều chỉnh tên đề tài luận án số 701a/QĐ-SĐH ngày 15/6/2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Đạo đức Tin lành và lối sống đạo đức của tín đồ tại Việt Nam hiện nay.

8. Chuyên ngành: CNDVBC & CNDVLS             

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Hồng Dương; TS. Nguyễn Thanh Xuân.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :