Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lê Kim Bình
Tên đề tài luận án: “Vai trò của văn hóa các tộc người vùng cao đổi với việc bảo đảm an ninh biên giới quốc gia Việt Nam hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LÊ KIM BÌNH        

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/4/1961                                       

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5.Quyết dịnh công nhận nghiên cứu sinh số: 3503/QĐ - ĐT, ngày 15 /11/ 2011 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:   Không

7. Tên đề tài luận án: “Vai trò của văn hóa các tộc người vùng cao đổi với việc bảo đảm an ninh biên giới quốc gia Việt Nam hiện nay”

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử.

9. Mã số: 62 22 80 05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Thái Việt

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :