Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thị Thu Lan
Tên đề tài luận án: Đặc điểm của thán từ tiếng Hán hiện đại và việc chuyển dịch chúng sang tiếng Việt

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ THU LAN                   

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/8/1978                                                            

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2387/SĐH, ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Đặc điểm của thán từ tiếng Hán hiện đại và việc chuyển dịch chúng sang tiếng Việt.

8. Chuyên ngành:  Ngôn ngữ học so sánh - đối chiếu      

9.  Mã số: 62 22 01 10

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Văn Khang

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :