Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Lương Văn Tuấn
Tên đề tài luận án: “Quốc triều hình luật – các giá trị nhân văn, tiến bộ và sự kế thừa trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: LƯƠNG VĂN TUẤN             

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 24/09/1976                                               

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3611/QĐ-SĐH, ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Quốc triều hình luật – các giá trị nhân văn, tiến bộ và sự kế thừa trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền hiện nay”

8. Chuyên ngành: Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật         

9. Mã số: 62380101

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Phạm Hồng Tung, GS.TS Hoàng Thị Kim Quế

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :