Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Anh Tuấn
7. Tên luận án: “Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”.

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN ANH TUẤN                             

2.     Giới tính: Nam

3.     Ngày sinh: 28/02/1977                                                                    

4.     Nơi sinh: Thanh Hoá

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 2385/SĐH ngày 29/06/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định bổ sung giáo viên hướng dẫn 2

7.     Tên luận án: “Nghiên cứu xác lập cơ sở địa lý phục vụ phát triển kinh tế và sử dụng hợp lý tài nguyên huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình”.

8.   Chuyên ngành: Sử dụng và Bảo vệ tài nguyên môi trường

9.   Mã số:              62 85 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Nguyễn Cao Huần; PGS.TS Trần Anh Tuấn

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :