Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Đào
Tên đề tài luận án: A Study on Deontic Modality Expressing Means in English and Vietnamese Declarative and Interrogative Sentences (Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Bùi Thị Đào   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/09/77                                    

4. Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4153/QĐ-SĐH, ngày 15 tháng 07 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Gia hạn thời gian bảo vệ luận án từ 29/01/2013 đến 30/9/2013

7. Tên đề tài luận án: A Study on Deontic Modality Expressing Means in English and Vietnamese Declarative and Interrogative Sentences (Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt)

8. Chuyên ngành: Ngôn ngữ Anh

9. Mã số: 62 22 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Hữu Mạnh; TS. Nguyễn Đức Hoạt

Xem thông tin chi tiết.                                 

 VNU Media - VNU-ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :