Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Đào
Tên đề tài luận án: A Study on Deontic Modality Expressing Means in English and Vietnamese Declarative and Interrogative Sentences (Nghiên cứu các phương tiện diễn đạt tình thái chức phận trong câu tường thuật và câu hỏi tiếng Anh và tiếng Việt)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh:  Bùi Thị Đào   

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 10/09/77                                    

4. Nơi sinh: Quy Nhơn – Bình Định