Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Khắc Long
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp phương pháp mô hình hóa và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá chất lượng môi trường không khí của các khu công nghiệp và đô thị ở tỉnh Hải Dương.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN KHẮC LONG     

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 04/03/1970                       

4. Nơi sinh: Phú Thọ

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 290/SĐH, ngày 22 tháng 11 năm 2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

6.1. Quyết định số 2128/QĐ-SĐH ngày 06/11/2008 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc gia hạn đào tạo và bảo vệ luận án cho NCS.

6.2. Quyết định số 3963/QĐ-SĐH ngày 19/11/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép NCS tạm ngừng học tập.

6.3. Công văn số 3235/ĐHQGHN-ĐT ngày 01/11/2011 của Đại học Quốc gia Hà Nội về việc cho phép NCS được tiếp tục chương trình học tập. 

6.4. Quyết định số 1511/QĐ-SĐH-TN ngày 31/12/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc trả NCS về cơ quan chủ quản hoặc địa phương.

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu ứng dụng tổ hợp phương pháp mô hình hóa và hệ thống thông tin địa lý (GIS) để đánh giá chất lượng môi trường không khí của các khu công nghiệp và đô thị ở tỉnh Hải Dương.

8. Chuyên ngành: Môi trường không khí       

9. Mã số: 62. 85.02.10

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Phạm Ngọc Hồ;  PGS.TS Nguyễn Ngọc Thạch

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :