Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đoàn Thị Thanh Huyền
Tên đề tài luận án: Giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ninh)

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐOÀN THỊ THANH HUYỀN            

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: ngày 12 tháng 10 năm 1974                                  

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH, ngày 15/7/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: không

7. Tên đề tài luận án: Giáo dục pháp luật cho con cái trong gia đình hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Quảng Ninh)

8. Chuyên ngành: Xã hội học                                                    

9. Mã số: 62 31 30 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Hoàng Bá Thịnh

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :