Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Vũ Tiến Việt
Tên đề tài luận án: Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng

1. Họ và tên: VŨ TIẾN VIỆT                                                    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 05/03/1955                                                        

4. Nơi sinh: Hưng Yên

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: số 3614/QQĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Hệ động lực ngẫu nhiên ẩn rời rạc và áp dụng

8. Chuyên ngành: Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán học     

9. Mã số: 62 46 15 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Nguyễn Hữu Dư, TS. Nguyễn Hồng Hải

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :