Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Đỗ Thu Hiền
Tên đề tài luận án: “Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: ĐỖ THU HIỀN      

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/5/1978                                    

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 149/SĐH, ngày 06/7/2005 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Quyết định cho phép tạm ngừng học tập số 1892/QĐ-SĐH, ngày 27/5/2009, của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thời hạn từ  01/6/2009 đến ngày 01/6/2011.

- Quyết định cho phép gia hạn số 570/QĐ-SĐH, ngày 12/7/2011, của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV, thời hạn từ 06/7/2011- 06/7/2012.

- Quyết định trả về cơ quan số 593/QĐ-SĐH ngày 06/7/2012 của Hiệu trưởng Trường ĐHKHXH&NV.

7. Tên đề tài luận án: “Quá trình vận động tới sự điển phạm hóa của văn học nhà Nho ở Việt Nam từ Trần Nhân Tông qua Nguyễn Trãi đến Lê Thánh Tông”

8. Chuyên ngành: Văn học Việt Nam                  

9. Mã số: 62 22 01 21

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Kim Sơn; GS.TS Trần Ngọc Vương

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   |