Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Xuân Sơn
Tên đề tài luận án: Thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của Việt Nam.

  1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ XUÂN SƠN
  2. Giới tính: Nữ
  3. Ngày sinh: 06/06/1979
  4. Nơi sinh: Hà Nội
  5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 720/SĐH ngày 28/12/2007 của Giám Đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.
  6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không.
  7. Tên đề tài luận án: Thẩm quyền của Tòa án Hình sự quốc tế và vấn đề gia nhập của Việt Nam
  8. Chuyên ngành: Luật quốc tế            
  9. Mã số: 62.38.60.01
  10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: (1). TS.GVC Hoàng Ngọc Giao; (2). PGS.TS Nguyễn Bá Diến.

Xem thông tin chi tiết.

 


 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :