Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Anh
7. Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010

1.     Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ ANH

2.     Giới tính: Nữ

3.     Ngày sinh: 18/04/1978

4.     Nơi sinh: Hải Phòng

5.     Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3210/QĐ-SĐH, ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  .              

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.     Tên đề tài luận án: Đảng bộ thành phố Hải Phòng lãnh đạo phát triển kinh tế biển từ năm 1996 đến năm 2010

8.     Chuyên ngành: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

9.     Mã số: 62.22.56.01

10.   Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Kim Đỉnh

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :