Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Ngô Thị Minh
Tên đề tài luận án: "Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGÔ THỊ MINH                

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 26/01/1964                                                       

4. Nơi sinh: Quảng Ninh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3612/QĐ-SĐH ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội với đề tài luận án tiến sĩ: “Phát triển hệ thống trường cao đẳng cộng đồng tại Việt Nam nhằm đáp ứng nhu cầu đào tạo nguồn nhân lực cho các địa phương” theo Quyết định số 422/QĐ-ĐT, ngày 30 tháng 12 năm 2009 của Hiệu trưởng trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội.

   6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

Chỉnh sửa tên đề tài tại Quyết định số: 708/QĐ-ĐT ngày 16 tháng 9 năm 2013 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQG Hà Nội. 

7. Tên đề tài luận án: "Hoàn thiện chính sách đối với trường đại học thuộc tỉnh ở Việt Nam trong bối cảnh hiện nay”.

8. Chuyên ngành: Quản lý giáo dục                                    

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn KH: PGS.TS. Đặng Bá Lãm và PGS.TS. Lê Đức Ngọc

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :