Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Duy Hưng
Tên đề tài luận án: “Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”

1. Tên tôi là: NGUYỄN DUY HƯNG       

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 12/02/1958                                   

4. Nơi sinh: Thái Bình

5. Quyết định công nhận NCS số 2391/SĐH, ngày 29/06/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

- Được phép chỉnh sửa tên lần thứ nhất tại Quyết định số 293/QĐ-ĐT, ngày 23/06/2009 của Chủ nhiệm Khoa Sư phạm (nay là Trường Đại học Giáo dục) ĐHQGHN

- Được phép chỉnh sửa tên đề tài lần 2 tại Quyết định số 426/QĐ-ĐT ngày 30/12/2009 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN;

- Được phép chỉnh sửa tên đề tài lần 3 tại Quyết định số 123/QĐ-ĐT ngày 16/04/2012 của Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục, ĐHQGHN;

7. Tên đề tài luận án: “Quản lý chất lượng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay”  

8. Luận án thuộc chuyên ngành: Quản lý giáo dục;         

9. Mã số: 62 14 05 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Công Giáp; PGS.TS Nguyễn Đức Trí;

 

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - UED
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :