Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thành Nam
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THÀNH NAM     

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     14/7/1983                                                                     

4. Nơi sinh: Bình Thuận

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:

Quyết định số 5429/QĐ-SĐH ngày 30/10/2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: Nghiên cứu khu hệ cá biển ven bờ tỉnh Bình Thuận và đề xuất giải pháp khai thác hợp lý, bảo vệ nguồn lợi”.

8. Chuyên ngành:          Động vật học                           

9. Mã số:          62 42 10 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS. Vũ Trung Tạng; PGS.TS. Nguyễn Xuân Huấn

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :