Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Đắc Lý
Tên đề tài luận án: Tư tưởng hòa bình trong triết học phương Tây cận hiện đại và ý nghĩa hiện thời của nó.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN ĐẮC LÝ         

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 15/03/1979;                                                     

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số: 1150/QĐ-SĐH ngày 26/8/2013 về việc điều chỉnh tên đề tài luận án  tiếm sĩ của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.

7. Tên đề tài luận án: Tư tưởng hòa bình trong triết học phương Tây cận hiện đại và ý nghĩa hiện thời của nó.

8. Chuyên ngành: Chủ nghĩa duy vật biện chứng và Chủ nghĩa duy vật lịch sử                     

9. Mã số: 62.22.80.05

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Trần Văn Phòng; PGS.TS Nguyễn Quang Hưng 

 Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :