Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trịnh Văn Toàn
Tên đề tài luận án: Triết học lịch sử của G.W.F.Hegel.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRỊNH VĂN TOÀN

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 26/04/1977;          

4. Nơi sinh: Yên Mỹ, Ý Yên, Nam Định

5.Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 3676/QĐ-SĐH ngày 28/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6.Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7.Tên đề tài luận án: Triết học lịch sử của G.W.F.Hegel.

8.Chuyên ngành: Chủ nghĩa Duy vật biện chứng và Chủ nghĩa Duy vật lịch sử                 

9. Mã số: 62.22.80.05

10.Cán bộ hướng dẫn khoa học:  PGS.TS Đỗ Minh Hợp, PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn

 

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :