Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Phạm Đức Anh
7. Tên đề tài luận án: Biến đổi của mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam (Thế kỷ X - XIX)

1.      Họ tên nghiên cứu sinh: PHẠM ĐỨC ANH                  

2.      Giới tính: Nam

3.    Ngày sinh: 22/01/1980                                                           

4.    Nơi sinh: Hà Nội

5.    Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4152/QĐ-SĐH ngày 15 tháng 7 năm 2008 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6.    Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.    Tên đề tài luận án: Biến đổi của mô hình tổ chức nhà nước ở Việt Nam (Thế kỷ X - XIX)

8.    Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam cổ đại và trung đại           

9.    Mã số: 62 22 54 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TSKH Vũ Minh Giang

 

Xem thông tin chi tiết.


 

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :