Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thu Hạnh
Tên đề tài luận án: “Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Trần Thu Hạnh    

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 11/08/1972                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh:  số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không có

7. Tên đề tài luận án: “Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành tố tụng hoặc người tham gia tố tụng trong luật tố tụng hình sự Việt Nam – Những vấn đề lý luận và thực tiễn”

8. Chuyên ngành: Luật hình sự                                                  

9. Mã số: 62 38 40 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Chí và TS. Phạm Mạnh Hùng

 Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - LAW
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   |