Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Bùi Thị Thu
Tên đề tài luận án: Cơ sở địa lý cho phát triển nông - lâm nghiệp các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam

 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: BÙI THỊ THU                               

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 28/3/1970                                                            

4. Nơi sinh: Huế

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 3201/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.    

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Cơ sở địa lý cho phát triển nông - lâm nghiệp các huyện ven biển tỉnh Quảng Nam

8. Chuyên ngành:  Quản lý Tài nguyên và Môi trường                 

9. Mã số: 62 85 01 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Văn Thăng, PGS.TS Trần Anh Tuấn

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :