Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Minh Nguyệt
Tên đề tài luận án: “Cơ sở cảnh quan học cho việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh”.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN MINH NGUYỆT              

2.Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh:     03/02/1983                                                                  

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: 3201/QĐ-SĐH ngày 08/11/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.          

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: “Cơ sở cảnh quan học cho việc sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường trong phát triển nông lâm nghiệp tỉnh Hà Tĩnh”.

8. Chuyên ngành: Địa lí tự nhiên             

9. Mã số: 62440217

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Ngọc Khánh; GS.TS Trương Quang Hải

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :