Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Xuân Dũng
Tên luận án: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng khôn khéo đất ngập nước ven biển khu vực vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

1.          Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN XUÂN DŨNG

2.          Giới tính: Nam

3.          Ngày sinh: 04/01/1979

4.          Nơi sinh: Hà Tĩnh

5.     Quyết định số 3678/QĐ-SĐH ngày 28 tháng 10 năm 2009 về việc công nhận nghiên cứu sinh năm 2009 của Đại học quốc gia Hà Nội.

6.     Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7.     Tên luận án: Nghiên cứu đề xuất các giải pháp sử dụng khôn khéo đất ngập nước ven biển khu vực vịnh Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh

8.          Chuyên ngành: Môi trường trong phát triển bền vững

9.          Mã số: chương trình đào tạo thí điểm 

10.      Cán bộ hướng dẫn khoa học: 1. TS. Hoàng Văn Thắng; 2. GS.TS Mai Đình Yên.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :