Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Trần Thu Hương
Tên đề tài luận án: Xung đột gia đình ở vùng ven đô đang trong quá trình đô thị hóa

1. Họ và tên  nghiên cứu sinh: TRẦN THU HƯƠNG        

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 15/10/1978                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số

2387/SĐH ngày 29 tháng 6 năm 2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:

7. Tên đề tài luận án: Xung đột gia đình ở vùng ven đô đang trong quá trình đô thị hóa.

8. Chuyên ngành: Tâm lý học xã hội           

9. Mã số: Chuyên ngành đào tạo thí điểm

10. Cán bộ hướng dẫn: GS.TS Trần Thị Minh Đức và PGS.TS Lê Thị Thanh Hương.

Xem thông tin chi tiết.

 VNU Media - VNU - USSH
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :