Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Bá Minh
Tên đề tài luận án: Cấu trúc địa chất và tiến hóa kiến tạo đới đứt gãy Sông Cả và các vùng kế cận.

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN BÁ MINH                          

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh:     19 tháng 8 năm 1964                            .                                  

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 2048/QĐ-SĐH ngày 9/7/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Đổi tên từ chuyên ngành cũ là Địa kiến tạo, mã số: 62.44.55.05 sang chuyên ngành mới là Địa chất học, mã số: 62440201 theo Quyết định số 790/QĐ-ĐT ngày 15 tháng 3 năm 2013 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. Tên đề tài luận án: Cấu trúc địa chất và tiến hóa kiến tạo đới đứt gãy Sông Cả và các vùng kế cận.

8. Chuyên ngành:  Địa chất học                     

9. Mã số: 62.44.02.01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Vượng, PGS.TS Tạ Hòa Phương

Xem thông tin chi tiết.


 VNU Media - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   |