Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Công Thanh
Tên đề tài luận án: Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: CÔNG THANH                 

2.Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 14/09/1977                                                           

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận  nghiên cứu sinh: số 2048 /SĐH ngày 09/07/2010 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội.         

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Điều chỉnh tên đề tài luận án theo Quyết định số 2567/QĐ-SĐH ngày 28/7/2011 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên

7. Tên đề tài luận án: Dự báo quỹ đạo bão ảnh hưởng đến Việt Nam hạn 5 ngày bằng phương pháp tổ hợp sử dụng kỹ thuật nuôi nhiễu

8. Chuyên ngành:  Khí tượng và Khí hậu học     

9. Mã số: 62440222

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS.TS Trần Tân Tiến

Xem thông tin chi tiết.


 Lợi Ngọc - VNU - HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :