Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Việt Quang
Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu diễn ngôn sư phạm trong giảng dạy đọc hiểu tiếng Pháp”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VIỆT QUANG                

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 19/3/1974                                                

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 4153/SĐH ngày 15/07/2008

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:   Không

7. Tên đề tài luận án: "Nghiên cứu diễn ngôn sư phạm trong giảng dạy đọc hiểu tiếng Pháp”

8. Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Pháp.                         

9. Mã số: 62 140 111

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: TS. Vi Văn Đính, TS. Trần Thị Mai Yến

Xem thông tin chi tiết.


 Cầm Tú - VNU - ULIS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :