Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Văn Bình
Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN VĂN BÌNH                    

2. Giới tính: Nam

3. Ngày sinh: 27/01/1973                                                           

4. Nơi sinh: Nam Định

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội  

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không

7. Tên đề tài luận án: Hoàn thiện pháp luật về đối thoại xã hội trong quan hệ lao động ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế                                                   

9. Mã số: 62 38 50 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thị Hằng; PGS. Nguyễn Hữu Viện

 

Xem thông tin chi tiết.


 Cấn Ngọc - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :