Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Tô Mai Thanh
Tên đề tài luận án: Pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TÔ MAI THANH

2. Giới tính: Nữ.

3. Ngày sinh: 26/08/1979

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 2392/SĐH ngày 29/6/2007 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 321/QĐ-KL ngày 28/10/2008 của Chủ nhiệm Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội về việc thay đổi người hướng dẫn khoa học luận án tiến sỹ

7. Tên đề tài luận án: Pháp luật về các công cụ thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia ở Việt Nam

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế.

9. Mã số: 62 38 50 01

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Ngô Huy Cương, PGS.TS Đinh Dũng Sỹ

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Thanh - Ban Đào tạo
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :