Sau đại học
Trang chủ   >  Tin tức  >   Thông báo  >   Sau đại học
Thông tin LATS của NCS Nguyễn Thị Bích nguyệt
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu động thái các dạng Fe và Mn trong đất trồng lúa dưới các chế độ tưới khác nhau ở vùng đồng bằng sông Hồng”

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 30/04/1982                                                     

4. Nơi sinh: Ninh Bình

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh: Quyết định số 1691/QĐ-SĐH ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Quyết định số 518/SĐH ngày 22 tháng 4 năm 2010 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc điều chỉnh cán bộ hướng dẫn.

7. Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu động thái các dạng Fe và Mn trong đất trồng lúa dưới các chế độ tưới khác nhau ở vùng đồng bằng sông Hồng”

8. Chuyên ngành: Môi trường đất và nước                     

9. Mã số: 62440303

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Văn Tỉnh; PGS.TS Trần Khắc Hiệp

 

Xem thông tin chi tiết.


 Ngọc Anh - VNU HUS
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :